Skip to content

Tööpakkumine (UUS!)

Jõhvi Lasteaiad 3 maja ootavad oma meeskonda avatud meele ja loova mõtlemisega uusi töötajaid!

1. ÕPETAJA

Sind ootab rõõmsameelne, loominguline ja õpihimuline lasteaiapere ning looduslähedane ja arenev õpi-kasvukeskkond.
Ootused kandidaadile: kvalifikatsiooninõuetele vastavus ja koostööle orienteeritus, eesti keele oskus C1-tasemel.

2. LIIKUMISÕPETAJA

Oled meile oodatud, kui oled omandanud või omandamas kõrgharidust, väärtustad meeskonna-ja koostööd, soovid õpetada, õppida ja ennast arendada.
Ootused kandidaadile: sul on vastav erialane kvalifikatsioon, eesti keele oskus C1-tasemel, oled valmis rakendama nüüdisaegseid õppemeetodeid

3MUUSIKAÕPETAJA

Sind ootavad kvalifitseeritud pedagoogid, et koos tagada laste arengukeskkond, mis põhineb vastastikusel lugupidamisel ja üksteisemõistmisel.
Ootused kandidaadile: erialane kõrgharidus, eesti keele oskus C1-tasemel, IT-vahendite kasutamise oskus, laulu-, tantsu-, ja muusikariistade mängimise oskus, lastesõbralikkus, pingetaluvus, meeskonnatunne, aktiivsus, algatusvõime, loomingulisus, kohusetundlikkus, korrektsus.

4. LOGOPEED EESTI ja VENE kodukeelega lastele

Ootame oma ägedasse ja rõõmsasse meeskonda just sind, kõige lastekesksem ja innovaatilisem logopeed! Sinu tööks on koostöö õpetajate ja lastevanematega laste arengu toetamise kavandamisel.
Ootused kandidaadile: eripedagoogi (sh logopeedi) kvalifikatsiooninõuded, erialane magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon või eripedagoogi (logopeedi) kutse. Riigikeeleoskus B2 (vene), C1 (eesti).

5. rühmaõpetaja ASSISTENT

Oled sobiv kandidaat, kui sul on pedagoogiline/lapsehoidja vms haridus või õpid vastaval alal, oled avatud meele ja koostöövõimega. Arvame, et tööl peab olema palju rõõmu, iseseisvust, uusi põnevaid väljakutseid ja toetav meeskond. Soovime Sulle kõike seda pakkuda meie juures. Riigikeeleoskus B2, soovitavalt C1.

6. ÕPETAJA ABI

Oled sobiv kandidaat, kui hindad koostööd kolleegide ja lastevanematega ning tunned tegutsemislusti väikeste inimestega. Oled väärikaks eeskujuks lastele ning hindad puhtust ja korda. Õpetaja abi toetab rühmaõpetaja poolt kavandatud õppetegevusi ja mänge ning päevakavas ettenähtud tegevusi. Ootused kandidaadile: keskharidus, pedagoogilised kompetentsid või lapsehoidja kutse ning riigikeeleoskus väga hea B2 või C1.

7. KOKK

Oled sobiv kandidaat, kui hindad tervislikku toitumist ja oskad ning soovid seda pakkuda lastele. Oskad toitu valmistadae vastavale menüüle, retseptidele ja tehnoloogiale ning omad eelnevat töökogemust kokana.

8. MAJAHOIDJA-REMONDITÖÖLINE

Oled sobiv kandidaat, kui sulle meeldivad hoojatööd: muru niitmine, lehtede ja lume koristus ning oskad teha väikeseid parandus-ja remonttöid. Suhtled eesti keeles ja oled usaldusväärne ning väärtustad eetilisi tõekspidamisi.

Kandideerimiseks palume esitada CV ja kvalifikatsiooninõuetele vastavust tõendavate dokumentide koopiad 15. JUUNIKS 2024 e-posti aadressile rutt.koster@johvila.edu.ee . Informatsioon personalijuhi telefonil 5205441 ja kodulehel http://www.johvila.edu.ee/