Skip to content

Lasteaeda vastuvõtu ja väljaarvamise kord

JÕHVI VALLAVALITSUS MÄÄRUS 20. juunil 2006.a. nr 10

Jõhvi valla lasteaedadesse laste vastuvõtmise ja väljaarvamise kord

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lõike 1 punkti 3 ja koolieelse lasteasutuse seaduse § 15 lõike 4 alusel.

http://www.johvi.ee/?q=node/697

 Lasteaiast lahkumine

Kirjeldus Lasteaia nimekirjast arvatakse laps välja:

  • kui laps jõuab koolikohustuslikku vanusesse ja läheb kooli;
  • lapsevanema kirjaliku avalduse alusel;
  • tervislikel põhjustel arsti ettepanekul;
  • kui lapsevanem ei ole kahe kuu jooksul arve saamisest arvates tasunud kehtestatud toidukulu ja osalustasu;
  • kui laps on ette teatamata puudunud üle ühe kuu.
Õigusaktid Jõhvi valla lasteaedadesse laste vastuvõtmise ja väljaarvamise kord
Vajalikud sammud
  1. Sisenege ID-kaardi  või mobiil-ID abil ARNO keskkonda
    https://piksel.ee/arno/johvi/avaleht) 
  2. Avalehel jaotises Minu lapsed on lasteaiaealiste laste järel taotluste nupud. Valige palun taotlus „Lasteasutusest lahkumine”
  3. Täitke ja esitage taotlus;

NB! Vanemal tuleb koha kasutamise lõpetamisest vähemalt  14 päeva ette teatada.

Toimetaja: MARIA LAANEMÄE