MÄNGUTERAAPIA

Septembris 2016 alustab taas Jõhvi Lasteaedades mänguterapeut Maarika Antonov.

Mänguterapeut on Jõhvi Lasteaedades järgnevatel päevadel :

Kolmapäeval – Sipsikus

Neljapäeval – Pillerkaares

Reedel – Kalevipojas

Mänguteraapia

Mänguteraapia on üks võimalus töötada lastega. Mänguteraapia abil on võimalik arendada lapse psühhosotsiaalseid oskusi, füüsilist võimekust ja keskendumisvõimet. Teraapia käigus õpib laps tundma oma keha, uurima keskkonda ning leidma vahendid kogetu ning oma tunnete väljendamiseks. Teraapia põhineb mängul ja mängulisusel. Mida noorem laps, seda piiratum on tema sõnavara ning põhjuse-tagajärje analüüsimise oskus, siis ongi parim viis last aidata läbi mängu.

Mänguteraapia omapära seisneb selles, et laps juhib protsessi. Terapeudi roll ei ole mitte niivõrd suunav, vaid toetav – toetada last, juhatades teda läbi mänguliste tegevuste tervenemiseni.

Mänguteraapias kasutatakse – liiva, savi ja plastiliini, mänguasju, joonistamist ja maalimist, töölehti, puslesid ja memoriine, lauamänge ja ehitusklotse, voltimist-kleepimist ja lõikamist…

Mänguterapeut, Maarika Antonov

+37253305654

maarika.antonov@mail.ee

LP. Lapsevanemad! Alates 6.01.2016.a. alustab RÕÕMUKOOL

Toimumise aeg ja koht :

Rõõmukooli tunnid toimuvad Jõhvi Lasteaiad Pillerkaare majas, kolmapäeviti ja reedeti.

Õpe toimub rühmades, ühes rühmas on 6-10 last koos vanemaga,

Rühmatunnid toimuvad 1 kord nädalas, 4 korda kuus:

Kolmapäeviti, kell 17.00-18.00 Mängukool, 2-5 aastased lapsed koos vanemaga.

Reedeti, kell 10.30-11.15 Beebikool, 3kuud-12 kuud lapsed koos vanemaga

Reedeti, kell 11-30-12.30 Põnnikool, 1-2 aastased lapsed koos vanemaga

ROHKEM INFOT!  RÕÕMUKOOL

Rõõmsate kohtumisteni,

Hälis Rooste

Rõõmukooli asutaja ja juhendaja

e-mail roomukool@gmail.com

tel. 5296027

NÄDALAINFO 05.09-09.09

INFO!

Jõhvi valla lasteasutuses Jõhvi Lasteaiad lapsevanema poolt kaetava osa määr ning selle tasumise kord

Vastu võetud 28.01.2015 nr 37

Määrus antakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 37 ja koolieelse lasteasutuse seaduse § 27 lõike 4 alusel.

§ 3.  Osalustasu tasumine

 (2) Osalustasu tasutakse alati täiskuu eest, olenemata lapse lasteasutusest puudutud päevade arvust. Osalustasu ei tasuta juulikuu eest, olenemata sellest, kas laps käib lasteasutuses või ei ning selleks ei pea vanem taotlust esitama.

Lapsevanema rahulolu ankeet

Lugupeetud lapsevanem!

Kui Te pole veel täitnud "Lapsevanema rahulolu ankeeti", siis selle saate siit:

  • Lapsevanema rahulolu ankeet 2015 eesti keeles (PDF)(ODT)
  • Lapsevanema rahulolu ankeet 2015 vene keeles (PDF)(ODT)

Palun täitke ja edastage rühma õpetajale.
Suured tänud!

PDF formaadis failide vaatamiseks on vajalik Acrobat Reader, mille saab alla laadida aadressilt: http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html
ODT formaadis failide avamiseks ja muutmiseks võib kasutada LibreOffice kontoritarkvara, mida on võimalik alla laadida aadressilt http://www.libreoffice.ee/, samuti võib kasutada Google Docsi http://docs.google.com või OpenOffice http://download.openoffice.org/

Lisainfo:
http://www.libreoffice.ee/meist/
http://et.libreoffice.org/esileht/
http://en.wikipedia.org/wiki/Office_suite

Tere tulemast Jõhvi Lasteaiad kodulehele!

Jõhvi Lasteaiad on koolieelne lasteasutus, mille põhieesmärk on võimaldada Jõhvi valla haldusterritooriumil alaliselt elavate koolieast noorematele lastele hoidu ja alushariduste omandamist. Lasteaed toetab lapse perekonda, soodustades lapse kasvamist ja arenemist lähtudes individuaalsuse arvestamisest.

Jõhvi Lasteaiad moodustati 1. jaanuaril 2013 kolme Jõhvi lasteaia ühendamise baasil: Lasteaed Pillerkaar, Lasteaed Kalevipoeg ja Lasteaed Sipsik.

Lasteaiad on ühendatud ühise juhtimise alla. Kokku tegutseb 29 rühma, milles kohti 500-le lapsele. Jõhvi Lasteaiad eripäraks on juhtimisstruktuur. Kolme maja peale on 1 direktor, 1,75 ametikohta majandusjuhatajat, 1 personalijuht. Õppealajuhtajad on igas majas eraldi. See loob lasteaedades konkurentsivaba õhkkonna ja soodustab koostööd.

Kalevipoja majas töötab 11 rühma. 7 rühma on eesti õppekeelega ja 4 rühma vene õppekeelega. Kalevipoja majas on erirühm (vene õppekeelega) ja ka keelekümblusrühm. Kalevipoja majas tegeldakse laste ettevõtlikkuse arendamisega ja on liitutud projektiga „Ettevõtlik kool“ . Kalevipoja maja kuulub Tervist edendavate lasteaedade võrgustikku alates 2007.a. Selles majas töötab laste loovuse arendamiseks käsitööõpetaja. Laste kõneravi teostavad nii eesti kui ka vene õppekeelega lastele logopeedid.

Sipsiku majas töötab 12 rühma.  7 rühma eesti õppekeelega ja  5 vene õppekeelega. Sipsiku majas on 2 keelekümblusrühma. Sipsiku majas töötab eesti keele õpetajate metoodiline keskus, mis võimaldab eesti keele õpetajatel infopäevade, koolituste, töötubade ja muude ürituste läbiviimist. Sipsiku majas tegeldakse laste ettevõtlikkuse arendamisega ja on liitutud projektiga „Ettevõtlik kool“. Sipsiku  maja kuulub Tervist edendavate lasteaedade võrgustikku alates 2009.a. Laste kõneravi teostavad nii eesti kui ka vene õppekeelega lastele logopeedid

Pillerkaare majas töötab 6 rühma. 4 rühma eesti õppekeelega ja 1 on keelekümblusrühm ja 1 vene õppekeelega rühm. Laste kõneravi teostavad nii eesti kui ka vene õppekeelega lastele logopeedid.  Pillerkaare maja asub looduskaunis kohas. Kõrval asuv park pakub võimalusi läbi viia tervist edendavaid üritusi. Pillerkaare maja on tähelepanuväärse arhitektuurilahendusega nurkadeta hoone, kus igal rühmal on sissepääs ja mänguala. Õppetegevusi aitavad mitmekesistada muusika- ja meediatuba. Õuealal on erinevate kasutusvõimalustega mängu- ja spordiväljak, väike jalgpalli ja korvpalliväljak ning kaevud, millest saab sooja ilmaga vett välja pumbata. Pillerkaare majas on laste loovustuba, kus viiakse läbi nii meisterdamist kui ka maalimist.