Direktor, Raili Oks viibib ajavahemikus 28.10.2019 – 10.11.2019. puhkusel. Küsimuste korral pöörduda direktori kohusetäitja, Malle Visnapuu poole.
E- mail: malle.visnapuu@johvila.edu.ee
Mob: 58667579

MÄNGUTERAAPIA

Septembris 2017 alustab taas Jõhvi Lasteaedades mänguterapeut Maarika Antonov.

Koera mõju lastele ?
Koerad on loomad, kelle positiivset mõju saab edasi anda kõikidele inimestele.
Koerte kaasamine saab olla väga mitmekülgne ning selle tõttu on koerte abil võimalik parandada laste füüsilist tervist, emotsionaalset seisundit, kognitiivseid ja sotsiaalseid oskusi.
Koerad suudavad panna last tundma end turvaliselt, armastatuna ja väärtuslikuna.
Lapsed kes on endassetõmbunud, abitud, puudub mängimise soov, siis reeglina on nemad need kes on haiget saanud teiste inimeste sõnade tõttu. Loomad ei oska kasutada sõnu ja see annab lapsel võimaluse ohutult tema poole pöörduda siis, kui ta inimese poole pöörduda ei saa.
Mänguterapeut ja koer erivajadusega lastega?
Psüühiliste ja füüsiliste häiretega lastega tegelemisel aitavad koerad luua pingevabamat õhkkonda. Koera eesmärk erivajadusega lapsega on luua lapse ja teraapiakoera vahel kontakt, mis aitab tänu nende omavahelisele suhtlusele füüsiliste, sotsiaalsete ja kognitiivsete võimete arendamisele ja samas annab positiivse emotsiooni.
Kuidas mänguteraapia koos koeraga toimib autistlike lastega?
Koera kaasatakse autistlike laste tegevusvõime ja sotsiaalse võimekuse parandamiseks. Lastel, kellel on autistlik häire, on sageli raskusi teistega suhtlemisel ja läbisaamisel, igapäevastes tegevustes osalemises. Koer toob esile positiivse käitumise, näiteks nagu naeratamine ja positiivne füüsiline kontakt. Ajapikku negatiivne käitumine või negatiivsed probleemid vähenevad. Autistliku häirega lapse koostöö koos koeraga on see, kui sotsiaalse keskkonna kognitiivne ja emotsionaalne tähendus muutub negatiivselt positiivsele, see tähendab et laps kogeb ja tunneb ümbritsevat maailma positiivsemalt ja meeldivamalt läbi koeraga vastastikuse suhtlemisel.

Mänguterapeut, Maarika Antonov
+372 53305654
maarika.antonov@mail.ee

Tere tulemast Jõhvi Lasteaiad kodulehele!

Jõhvi Lasteaiad on koolieelne lasteasutus, mille põhieesmärk on võimaldada Jõhvi valla haldusterritooriumil alaliselt elavate koolieast noorematele lastele hoidu ja alushariduste omandamist. Lasteaed toetab lapse perekonda, soodustades lapse kasvamist ja arenemist lähtudes individuaalsuse arvestamisest.

Jõhvi Lasteaiad moodustati 1. jaanuaril 2013 kolme Jõhvi lasteaia ühendamise baasil: Lasteaed Pillerkaar, Lasteaed Kalevipoeg ja Lasteaed Sipsik.

Lasteaiad on ühendatud ühise juhtimise alla. Kokku tegutseb 29 rühma, milles kohti 500-le lapsele. Jõhvi Lasteaiad eripäraks on juhtimisstruktuur. Kolme maja peale on 1 direktor, 1,75 ametikohta majandusjuhatajat, 1 personalijuht. Õppealajuhtajad on igas majas eraldi. See loob lasteaedades konkurentsivaba õhkkonna ja soodustab koostööd.

Kalevipoja majas töötab 11 rühma. 7 rühma on eesti õppekeelega ja 4 rühma vene õppekeelega. Kalevipoja majas on erirühm (vene õppekeelega) ja ka keelekümblusrühm. Kalevipoja majas tegeldakse laste ettevõtlikkuse arendamisega ja on liitutud projektiga „Ettevõtlik kool“ . Kalevipoja maja kuulub Tervist edendavate lasteaedade võrgustikku alates 2007.a. Selles majas töötab laste loovuse arendamiseks käsitööõpetaja. Laste kõneravi teostavad nii eesti kui ka vene õppekeelega lastele logopeedid.

Sipsiku majas töötab 12 rühma.  7 rühma eesti õppekeelega ja  5 vene õppekeelega. Sipsiku majas on 2 keelekümblusrühma. Sipsiku majas töötab eesti keele õpetajate metoodiline keskus, mis võimaldab eesti keele õpetajatel infopäevade, koolituste, töötubade ja muude ürituste läbiviimist. Sipsiku majas tegeldakse laste ettevõtlikkuse arendamisega ja on liitutud projektiga „Ettevõtlik kool“. Sipsiku  maja kuulub Tervist edendavate lasteaedade võrgustikku alates 2009.a. Laste kõneravi teostavad nii eesti kui ka vene õppekeelega lastele logopeedid

Pillerkaare majas töötab 6 rühma. 4 rühma eesti õppekeelega ja 1 on keelekümblusrühm ja 1 vene õppekeelega rühm. Laste kõneravi teostavad nii eesti kui ka vene õppekeelega lastele logopeedid.  Pillerkaare maja asub looduskaunis kohas. Kõrval asuv park pakub võimalusi läbi viia tervist edendavaid üritusi. Pillerkaare maja on tähelepanuväärse arhitektuurilahendusega nurkadeta hoone, kus igal rühmal on sissepääs ja mänguala. Õppetegevusi aitavad mitmekesistada muusika- ja meediatuba. Õuealal on erinevate kasutusvõimalustega mängu- ja spordiväljak, väike jalgpalli ja korvpalliväljak ning kaevud, millest saab sooja ilmaga vett välja pumbata. Pillerkaare majas on laste loovustuba, kus viiakse läbi nii meisterdamist kui ka maalimist.