Skip to content

Lasteaed Sipsik

Sipsiku majas töötab 12 rühma, millest 6 rühma on eesti õppekeelega, 2 rühma vene õppekeelega, 3 rühma töötavad  pilootprojekti “Professionaalne eestikeelne õpetaja vene õppekeelega rühmas” alusel ning 1 rühm on keelekümblusrühm. Sipsiku majas tegeldakse laste ettevõtlikku hoiaku arendamisega. Sipsiku  maja kuulub Tervist edendavate lasteaedade võrgustikku alates 2009.a. Laste kõneravi teostavad nii eesti kui ka vene õppekeelega lastele logopeedid. Lastega tegeleb ka eripedagoog – mänguterapeut. Lasteaed on liitunud programmiga “Kiusamisest vabaks!”.

Narva mnt 21, Jõhvi
41535 Ida-Viru maakond

Telefon: 33 52139
raili.oks(ät)johvila.edu.ee