Skip to content

Lasteaia küsimustik lastevanematele 2022

Hea lapsevanem!

Palun Teil osaleda Jõhvi Lasteaiad rahulolu-uuringus.
Täites ära järgneva küsimustiku, hindate tehtud tööd ja saate avaldada arvamust lasteaiale olulistel teemadel. Ootame küsimustikule vastuseid 31. oktoobriks 2022 

https://www.eformular.com/johvi_lasteaiad/lapsevanemarahulolu2022.html