Sotsiaalasutused

Jõhvis tegutsevad sotsiaalhoolekande asutused ja organisatsioonid

 1. Jõhvi VV Sotsiaalhoolekande osakond, Keskväljak 4 41595 Jõhvi
  sotsiaalhoolekande osakonna juhataja 3363773
  sotsiaaltoetuste spetsialistid 3363776
  lastekaitse spetsialist 3363775
  peresotsiaaltöötaja 3364780
  puuetega inimeste hoolekande spetsialist 3363778

 2. MTÜ Puuetega Laste Tugikodu Päikesekiir
  Sompa 5a Jõhvi
  kodulehekülg: www.sunbeam.ee
  info lapsehoiuteenuse kohta: http://sunbeam.ee/eesti/info-perele/
  juhatuse esimees Artur Põld
  projektijuht Ursula Randlaine tel: 5246584

 3. Jõhvi Puuetega Laste Vanemate Ühing, Kaare 7 41534 Jõhvi
  esinaine Kaia Kaldvee
  info 3356551

 4. Jõhvi Puuetega Inimeste Päevakeskus, Kaare 7 41534 Jõhvi
  projektijuht Kaia Kaldvee
  info 3356551

 5. MTÜ Virumaa Nõustamis- ja Aktiviseerimiskeskus, Kaare 7 41534 Jõhvi
  juhataja Kaia Kaldvee
  info 6667027
  sihtrühmaks töötud

 6. MTÜ Virumaa Laste ja Perede Tugikeskus, Kooli 2 41533 Jõhvi
  juhataja Evi Kruzman
  info 3364777; 56561742, vlpkeskus@hot.ee
  logopeed, psühholoog, sotsiaalnõustamine, rehabilitatsiooniteenused, võlanõustamine

 7. Ida-Viru Maavalitsuse erivajadustega laste nõustamiskomisjon, Keskväljaku 1 41594 Jõhvi
  Helbe Pajula, tel:3321257, e-post: helbe.pajula@ivmv.ee

 8. Puuetega Inimeste Jõhvi Ühing, Kaare 7 41534 Jõhvi
  esimees Helgi Käer
  info 56155273; 53451938

 9. OÜ Corrigo, Jaama 34 41532 Jõhvi
  tel: 3331110, 3331115;
  www: http://www.corrigo.ee
  e-post: registratuur@corrigo.ee
  Jõhvi noorukite rehabilitatsioonikeskus – info tel. 53624842; e-post: nrk@corrigo.ee
  Metadoon asendusravi – info tel: 3331110; e-post: nak@corrigo.ee
  Ida-Virumaa Maakondlik Teavitamis- ja Nõustamiskeskus – info tel. 3331111, 55620162; e-post: nk@corrigo.ee

 10. SA Jõhvi Haigla, Jaama 34 41532 Jõhvi
  Tel: 3331110, 3331115
  www: http://www.jõhvihaigla.ee
  Hooldusosakond – info tel: 3331115, 3331108
  Rehabilitatsiooniteenus – info tel: 3331112

 11. Ida-Virumaa Omavalitsuste Liit (IVOL), Keskväljaku 1-301, Jõhvi 41594

  esimees: Veikko Luhalaid tel. 3929000 veikko.luhalaid@vaivara.ee
  haridus-ja noorsootööspetsialist: Kerly Paju tel. 3370327 kerly@ivol.ee

  Psühholoogile registreerumine: http://www.ivol.ee/ivol.php?leht=4&lng=ee&lx=19&news_id=225&action=show_post
  laste arengut mõjutavaid tegurite hindamine
  erivajadustega laste pedagoogilis-psühholoogiline uurimine
  sekkumiste kavandamine ja läbiviimine
  õpilasele sobiva õppevormi soovitamine ning vajadusel individuaalse õppekava koostamine
  võrgustikutöö teiste erialade spetsialistidega
  psühholoogiaalaste koolituste korraldamine lapsevanematele ja pedagoogidele
  pedagoogide, omavalitsusametnike ja lapsevanemate konsulteerimine