Lasteaeda vastuvõtmise ja väljaarvamise kord

JÕHVI VALLAVALITSUS MÄÄRUS 20. juunil 2006.a. nr 10

Jõhvi valla lasteaedadesse laste vastuvõtmise ja
väljaarvamise kord

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lõike 1 punkti 3 ja koolieelse lasteasutuse seaduse § 15 lõike 4 alusel.

http://www.johvi.ee/?q=node/697