Avaldus lasteaeda

Lasteaia järjekorda registreerimise avaldus (PDF)
Avaldus saata e-posti aadressile: rutt.koster@johvi.ee

Täidetakse esimesel lasteaia päeval ja edastatakse rühma õpetajale:
Lasteaeda võtmise avaldus 2019

PDF formaadis failide avamiseks on vajalik Acrobat Reader, mille saab alla laadida aadressilt: http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html

ODT formaadis failide avamiseks ja muutmiseks võib kasutada LibreOffice kontoritarkvara, mida on võimalik alla laadida aadressilt http://www.libreoffice.ee/,
samuti võib kasutada Google Docsi http://docs.google.com või OpenOffice http://download.openoffice.org/