Avaldus lasteaeda

Avaldus täidetakse, kui laps on saanud lasteaeda koha ja läheb esimene päev oma rühma.

Lasteaia järjekorda registreerimise avaldus (PDF)

 

PDF formaadis failide avamiseks on vajalik Acrobat Reader, mille saab alla laadida aadressilt: http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html

ODT formaadis failide avamiseks ja muutmiseks võib kasutada LibreOffice kontoritarkvara, mida on võimalik alla laadida aadressilt http://www.libreoffice.ee/,
samuti võib kasutada Google Docsi http://docs.google.com või OpenOffice http://download.openoffice.org/