Vabad töökohad!

Jõhvi Lasteaiad kuulutab alates 29. maist 2019 välja avaliku konkursi alljärgnevate ametikohtade täitmiseks:

 1. eesti õppekeelega rühma õpetaja

Kandidaatidele esitavad nõuded:

 • vastavus haridusministri 26. augusti 2002 määruses nr 65 “Koolieelse lasteasutuse pedagoogide kvalifikatsiooninõuded” sätestatud nõuetele

 1. vene õppekeelega rühma õpetaja

Kandidaatidele esitavad nõuded:

 • vastavus haridusministri 26. augusti 2002 määruses nr 65 “Koolieelse lasteasutuse pedagoogide kvalifikatsiooninõuded” sätestatud nõuetele

 1. sõimerühma assistent

Kandidaatidele esitavad nõuded:

 • vähemalt keskharidus ja läbitud lapsehoidja / lasteaiaõpetaja assistendi koolitus
 1. vene õppekeelega rühma eesti keele õpetaja

Kandidaatidele esitavad nõuded:

 • pedagoogiline ja/või mõni muu kõrgharidus ja pedagoogilised kompetentsid

 1. logopeed eesti õppekeelega rühma lastele

Kandidaatidele esitavad nõuded:

 • vastavus haridusministri 26. augusti 2002 määruses nr 65 “Koolieelse lasteasutuse pedagoogide kvalifikatsiooninõuded” sätestatud nõuetele

 1. tervishoiutöötaja

Kandidaatidele esitavad nõuded:

 • tervishoiualane haridus

Konkursil osalemiseks palume esitada järgmised dokumendid:

 • kirjalik avaldus;

 • elulookirjeldus, sh töö- või teenistuskäik;

 • ametikohale esitatud nõuetele vastavust tõendavate dokumentide koopiad;

 • muud dokumendid, mida kandidaat peab oluliseks.

Dokumendid palume esitada 26. juuliks 2019  e-aadressile rutt.koster@johvi.ee. Lisainformastioon personalijuhi telefonil 5205441 ja kodulehel http://www.johvila.edu.ee/