Vabad töökohad!

Jõhvi Lasteaiad kuulutab välja avaliku konkursi Sipsiku maja vene õppekeelega ÕPETAJA ametikoha täitmiseks.

Kandidaatidele esitavad nõuded:

 • vastavus haridusministri 26. augusti 2002 määruses nr 65 "Koolieelse lasteasutuse pedagoogide kvalifikatsiooninõuded" sätestatud nõuetele;

Konkursil osalemiseks palume esitada järgmised dokumendid:

 • kirjalik avaldus;

 • elulookirjeldus, sh töö- või teenistuskäik;

 • ametikohale esitatud nõuetele vastavust tõendavate dokumentide koopiad;

 • muud dokumendid, mida kandidaat peab oluliseks.

Dokumendid palume esitada 8. jaanuariks 2019  e-aadressile rutt.koster@johvi.ee. Lisainformastioon personalijuhi telefonil 5205441.

 

*********************************

Jõhvi Lasteaiad kuulutab välja avaliku konkursi Sipsiku ja Kalevipoja maja TERVISHOIUTÖÖTAJA ametikoha täitmiseks (1,0 ametikohale), kelle ülesandeks on terviseedendav töö lasteias.

 

Kandidaatidele esitavad nõuded:

 • nõutav erialane haridus või sellele vastav kvalifikatsioon (haridus võib olla omandamisel)

 • vastutustunne, korrektsus ja täpsus;

 • koostöövõime, avatud mõtteviis ja ausus;

 • lapsesõbralikkus ja rõõmsameelsus;

 • arvuti kasutamise oskus koos suulise ja kirjalik eneseväljendusoskusega;

 • analüüsi- ja planeerimisoskus.

 

Konkursil osalemiseks palume esitada järgmised dokumendid:

 • kirjalik avaldus;

 • elulookirjeldus, sh töö- või teenistuskäik;

 • ametikohale esitatud nõuetele vastavust tõendavate dokumentide koopia(d);

 • muud dokumendid, mida kandidaat peab oluliseks.

 

Dokumendid palume esitada 30. novembriks 2018 e-aadressile rutt.koster@johvi.ee. Lisainformastioon personalijuhi telefonil 5205441.