Vabad töökohad!

*********************************

Jõhvi Lasteaiad kuulutab välja avaliku konkursi Sipsiku ja Kalevipoja maja TERVISHOIUTÖÖTAJA ametikoha täitmiseks (1,0 ametikohale), kelle ülesandeks on terviseedendav töö lasteias.

Kandidaatidele esitavad nõuded:

  • nõutav erialane haridus või sellele vastav kvalifikatsioon (haridus võib olla omandamisel)

  • vastutustunne, korrektsus ja täpsus;

  • koostöövõime, avatud mõtteviis ja ausus;

  • lapsesõbralikkus ja rõõmsameelsus;

  • arvuti kasutamise oskus koos suulise ja kirjalik eneseväljendusoskusega;

  • analüüsi- ja planeerimisoskus.

Konkursil osalemiseks palume esitada järgmised dokumendid:

  • kirjalik avaldus;

  • elulookirjeldus, sh töö- või teenistuskäik;

  • ametikohale esitatud nõuetele vastavust tõendavate dokumentide koopia(d);

  • muud dokumendid, mida kandidaat peab oluliseks.

Dokumendid palume esitada  e-aadressile rutt.koster@johvi.ee. Lisainformastioon personalijuhi telefonil 5205441.