Vabad töökohad!

Jõhvi Lasteaiad kuulutab välja avaliku konkursi alljärgnevate ametikohtade täitmiseks:

TUGIISIK (keeletase vähemalt B2)

Konkursil osalemiseks palume esitada järgmised dokumendid:
kirjalik avaldus;
elulookirjeldus, sh töö- või teenistuskäik;
ametikohale esitatud nõuetele vastavust tõendavate dokumentide koopiad;
muud dokumendid, mida kandidaat peab oluliseks.
Dokumendid palume esitada 13.10.2019   e-aadressile rutt.koster(ät)johvila.edu.ee. Lisainformastioon personalijuhi telefonil 5205441 ja kodulehel http://www.johvila.edu.ee/