Jõhvi Lasteaiad

Ühendatud lasteaiad Kalevipoeg, Sipsik, Pillerkaar

Lasteaeda vastuvõtu ja väljaarvamise kord

JÕHVI VALLAVALITSUS MÄÄRUS 20. juunil 2006.a. nr 10

Jõhvi valla lasteaedadesse laste vastuvõtmise ja väljaarvamise kord

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lõike 1 punkti 3 ja koolieelse lasteasutuse seaduse § 15 lõike 4 alusel.

http://www.johvi.ee/?q=node/697


Esileht Jõhvi Lasteaiad
Lapsevanemale
Õppetöö
Dokumentatsioon
Pildid Kontakt