Töötajad

MUUSIKAÕPETAJAD – Jelena Skerebneva, Merike Kurikka ja Margit Raag
EESTI KEELE ÕPETAJA – Anne Malmet
LIIKUMISÕPETAJAD – Külli Raiend ja Urmas Laada
LOGOPEED – Ljudmila Julina, Ingrid Part