Töötajad

MUUSIKAÕPETAJAD – Anastassia Kozulina ja Tatjana Kazakova
LIIKUMISÕPETAJA – Külli Raiend 
LOGOPEED – Olga Korovjonkova, Ingrid Part