Rühmad

NUTIKAD REBASED nutikadrebased.pk@johvi.e
Õpetajad –  Triinu Lipp ja Maarika Antonov (asendaja)
Õpetaja abi – Kersti Arju
OSAVAD ORAVAD osavadoravad.pk@johvi.ee
Õpetajad – Nadežda Stüf ja Svetlana Mostovaja
Õpetaja abi – Sirje Lepik
JULGED JÄNESED julgedjanesed.pk@johvi.ee
Õpetajad – Külli Bachman ja Marit Juuse
Õpetaja abi – Meelika Lass
TÖÖKAD SIILID tookadsiilid.pk@johvi.ee
Õpetajad- Ly Purka (vanemõpetaja) ja Annika Blaško
Õpetaja abi- Kätlin Taaksalu
SÕBRALIKUD KARUD sobralikudkarud.pk@johvi.ee
Õpetajad – Jaanika Tooming ja Taimi Eha
Õpetaja abi – Endla Milder
LAHKED LIBLIKAD lahkedliblikad.pk@johvi.ee
Õpetajad – Jelena Junolainen ja Julia Soboleva, Hanneli Laht
Õpetaja abi- Milvi Bogens