HUVITEGEVUS

Lisaks õppekavas ettenähtud õppetegevustele toimub vanemate soovil ja finantseerimisel lasteaedades huvitegevus