Info!

Lugupeetud lapsevanemad!
Vastavalt Jõhvi Vallavolikogu 29.01.2015 määruse nr 37 "Jõhvi valla lasteasutuses Jõhvi Lasteaiad lapsevanema poolt kaetava osa määr ning selle tasumise kord" § 2 punktile 1 ning Eesti Vabariigi Valitsuse kehtestatud töötasu alamäära tõusule 01.01.2017 on alates 01.01.2017 lasteasutuse osalustasu ühe lapse kohta 23,50 €.