MÄNGUTERAAPIA

Septembris 2017 alustab taas Jõhvi Lasteaedades mänguterapeut Maarika Antonov.

Koera mõju lastele ?
Koerad on loomad, kelle positiivset mõju saab edasi anda kõikidele inimestele.
Koerte kaasamine saab olla väga mitmekülgne ning selle tõttu on koerte abil võimalik parandada laste füüsilist tervist, emotsionaalset seisundit, kognitiivseid ja sotsiaalseid oskusi.
Koerad suudavad panna last tundma end turvaliselt, armastatuna ja väärtuslikuna.
Lapsed kes on endassetõmbunud, abitud, puudub mängimise soov, siis reeglina on nemad need kes on haiget saanud teiste inimeste sõnade tõttu. Loomad ei oska kasutada sõnu ja see annab lapsel võimaluse ohutult tema poole pöörduda siis, kui ta inimese poole pöörduda ei saa.
Mänguterapeut ja koer erivajadusega lastega?
Psüühiliste ja füüsiliste häiretega lastega tegelemisel aitavad koerad luua pingevabamat õhkkonda. Koera eesmärk erivajadusega lapsega on luua lapse ja teraapiakoera vahel kontakt, mis aitab tänu nende omavahelisele suhtlusele füüsiliste, sotsiaalsete ja kognitiivsete võimete arendamisele ja samas annab positiivse emotsiooni.
Kuidas mänguteraapia koos koeraga toimib autistlike lastega?
Koera kaasatakse autistlike laste tegevusvõime ja sotsiaalse võimekuse parandamiseks. Lastel, kellel on autistlik häire, on sageli raskusi teistega suhtlemisel ja läbisaamisel, igapäevastes tegevustes osalemises. Koer toob esile positiivse käitumise, näiteks nagu naeratamine ja positiivne füüsiline kontakt. Ajapikku negatiivne käitumine või negatiivsed probleemid vähenevad. Autistliku häirega lapse koostöö koos koeraga on see, kui sotsiaalse keskkonna kognitiivne ja emotsionaalne tähendus muutub negatiivselt positiivsele, see tähendab et laps kogeb ja tunneb ümbritsevat maailma positiivsemalt ja meeldivamalt läbi koeraga vastastikuse suhtlemisel.

Mänguterapeut, Maarika Antonov
+372 53305654
maarika.antonov@mail.ee