INFO!

Jõhvi valla lasteasutuses Jõhvi Lasteaiad lapsevanema poolt kaetava osa määr ning selle tasumise kord
Vastu võetud 28.01.2015 nr 37 Määrus antakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 37 ja koolieelse lasteasutuse seaduse § 27 lõike 4 alusel.

§ 3.  Osalustasu tasumine (2) Osalustasu tasutakse alati täiskuu eest, olenemata lapse lasteasutusest puudutud päevade arvust. Osalustasu ei tasuta juulikuu eest, olenemata sellest, kas laps käib lasteasutuses või ei ning selleks ei pea vanem taotlust esitama.

Lapsevanema rahulolu ankeet 2017

Lugupeetud lapsevanem!

Kui Te pole veel täitnud "Lapsevanema rahulolu ankeeti", siis selle saate siit:

  • Lapsevanema rahulolu ankeet 2017 eesti keeles (PDF)(ODT)
  • Lapsevanema rahulolu ankeet 2017 vene keeles (PDF)(ODT)

Palun täitke ja edastage rühma õpetajale või saatke e-mailile kertu.kuusemets@johvi.ee 31.jaanuariks.
Suured tänud!